Поиск по сайту:

Фармацевтические науки

Назад ко всем разделам РГБ

id: 842. Докторская диссертация

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО – ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.

Автор: КОТВІЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Код специальности: 15.00.01 - Технология лекарств и организация фармацевтического дела

2008 год.

Содержание:

ЗМІСТ 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 6

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1. Аналіз форм та методів організації лікарського забезпечення населення 21

1.1. Досвід організації лікарського забезпечення в світі та в Україні 21

1.2. Теоретичні основи формування соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення 31

1.3. Медичне страхування як ефективна форма лікарського забезпечення населення 37

1.4. Організація лікарського забезпечення пільгових груп та категорій населення 46

1.5. Організація лікарського забезпечення населення за умов впровадження сімейної медицини 53

1.6. Наркоманія та обіг наркотичних лікарських засобів як соціально-економічна проблема суспільства та держави 62

1.6.1. Нормативно-правове регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в світовій практиці 71

Резюме 76

РОЗДІЛ 2. Обґрунтування напряму, загальної методики та методів дослідження 79

2.1. Обґрунтування напрямків та об’єктів досліджень 79

2.2. Загальна методика дисертаційних досліджень та методи вирішення завдань 83

РОЗДІЛ 3. Сучасні проблеми та методи регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні. Соціальні засади фармацевтичної допомоги хворим на наркозалежність 93

3.1. Гармонізація фармацевтичного законодавства щодо регулювання рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів із аптек 93

3.2. Експертна оцінка стану рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні (на прикладі Харківського та Луганського регіонів) 107

3.3. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в Україні 117

3.4. Визначення соціальних чинників, що впливають на медичну та фармацевтичну допомогу хворим на наркозалежність 124

3.5. Актуалізація принципів соціальності у вирішенні проблем замісної терапії хворих на наркозалежність 129

Висновки 138

РОДІЛ 4. Фармакоекономічні принципи організації медичної та фармацевтичної допомоги за умов сімейної медицини 141

4.1. Моделювання національної лікарської (фармацевтичної) політики, яка зорієнтована на ПМСД населенню за умов впровадження сімейної медицини 141

4.2. Дослідження показників споживання ліків українськими сім’ями 146

4.3. Фармакоекономічне обґрунтування стандартів фармакотерапії, що використовуються в практиці сімейних лікарів 158

4.4. Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів для симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій (ГРВІ) та грипу 164

Висновки 170

РOЗДІЛ 5. Методологія моделювання соціально-економічних показників доступності лікарських засобів та їх споживання сім’ями в регіонах України 173

5.1. Наукові підходи до кореляційно - регресивного моделювання показника сімейної доступності лікарських засобів 173

5.2. Обґрунтування регіональльної кластеризації показника сімейної доступності ліків 179

5.3. Регіональна кластеризація споживання ліків та аналіз соціальної справедливості у розподілі аптечних закладів між містом і селом в регіонах 191

5.4. Аналіз кластеризації захворюваності населення та пільг й дотацій на ліки 200

Висновки 206

РОЗДІЛ 6. Теоретичне обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби 209

6.1. Реімбурсація вартості лікарських засобів як соціально-економічна система та її значення в забезпеченні доступності лікарської допомоги населенню 209

6.2. Дослідження сучасних підходів щодо організації систем реімбурсації вартості лікарських засобів в міжнародній та вітчизняній практиці 214

6.3. Наукове узагальнення та формування основних критеріїв в сучасних системах реімбурсації в міжнародній практиці 225

6.4. Методологічне обґрунтування сучасних принципів національних систем ціноутворення та реімбурсації на лікарські засоби 233

Висновки 244

РОЗДІЛ 7. Концептуальні засади пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації лікарського забезпечення населення 247

7.1. Методологічні принципи функціонування систем фармацевтичного забезпечення населення та визначення її соціальної ефективності 247

7.2. Наукові підходи до моделювання розвитку соціальної політики в забезпеченні населення лікарськими засобами 255

7.3. Формування систем реімбурсації вартості лікарських засобів та фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування 265

7.4. Концепція пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення 277

7.5. Науково-практичні рекомендації щодо соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів 286

Висновки 295

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 299

ДОДАТКИ 304

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 342

Цена: 640 рублей.

Заказать доставку

Похожие диссертации:

545Реклама как социальный институт : Возникновение и основ. этапы развития
Музыкант Валерий Леонидович

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕКЛАМЫ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 16

1.1. Социальные предпосылки возникновения рекламы 16

1.2. Функциональные особенности реклам

205Проблемы и перспективы использования иностранных инвестиций в России
Оводков, Алексей Михайлович

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................... 3

Глава 1. Сущность иностранных инвестиций, необходимость и организационные формы их привлечения ..

523Организация самообразования студентов экономического вуза
Мирошниченко Элеонора Анатольевна

ВВЕДЕНИЕ . 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 15 ПРОБЛЕМЫ -

1.1.Проблема самообразования в философской и психолого-педагогической литертературе........ 15

1.2.П

81ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Трушкин Александр Георгиевич

ВВЕДЕНИЕ 5

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 15

1.1. Здоровье как состояние и свойство организма 16

1.2. Проблема состояния

116Оценка экономической эффективности управления интеграционными образованиями на основе слияния организаций промышленности
Маймакова Людмила Владимировна

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 10 ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

102Теоретические основы повышения надежности полимерных газораспределительных и сборных сетей
Якубовская Светлана Васильевна

ВВЕДЕНИЕ 7

1. Проблема надежности трубопроводов в нефтегазовой отрасли 12

1.1.

267Кодификация законодательства Республики Таджикистан (исторический и практический аспект)
Нематов, Акмал Рауфджонович

Введение_____________________________________________________3

Глава L История становления и .развития кодификации законодательства Республики Таджикистан-__________________________________

419Ономастические реалии : лингвокультурологический и прагматический аспекты
Ражина, Виктория Александровна

Введение.........................................................................4-11

Первая глава. Теоретические основы исследования...............12-40

§ 1. Ономастическая реалия

705Разработка организационно-экономических методов управления закупками на промышленных предприятиях : На основе методологии контроллинга
Маликова Софья Гафуровна

Введение 4

ГЛАВА 1. Анализ системы управления закупками промышленных 11 предприятий

1.1. Анализ структуры системы управления закупками промыш- 11 ленных предприятий

563Механизм финансирования социальных расходов органами федерального казначейства Российской Федерации
Поленов Игорь Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ОРГАНАМИ КАЗНАЧЕЙСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 9

1.1. Становление казначейской системы финансирования социа

Назад ко всем разделам РГБ