Поиск по сайту:

Фармацевтические науки

Назад ко всем разделам РГБ

id: 842. Докторская диссертация

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО – ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.

Автор: КОТВІЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Код специальности: 15.00.01 - Технология лекарств и организация фармацевтического дела

2008 год.

Содержание:

ЗМІСТ 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 6

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1. Аналіз форм та методів організації лікарського забезпечення населення 21

1.1. Досвід організації лікарського забезпечення в світі та в Україні 21

1.2. Теоретичні основи формування соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення 31

1.3. Медичне страхування як ефективна форма лікарського забезпечення населення 37

1.4. Організація лікарського забезпечення пільгових груп та категорій населення 46

1.5. Організація лікарського забезпечення населення за умов впровадження сімейної медицини 53

1.6. Наркоманія та обіг наркотичних лікарських засобів як соціально-економічна проблема суспільства та держави 62

1.6.1. Нормативно-правове регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в світовій практиці 71

Резюме 76

РОЗДІЛ 2. Обґрунтування напряму, загальної методики та методів дослідження 79

2.1. Обґрунтування напрямків та об’єктів досліджень 79

2.2. Загальна методика дисертаційних досліджень та методи вирішення завдань 83

РОЗДІЛ 3. Сучасні проблеми та методи регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні. Соціальні засади фармацевтичної допомоги хворим на наркозалежність 93

3.1. Гармонізація фармацевтичного законодавства щодо регулювання рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів із аптек 93

3.2. Експертна оцінка стану рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні (на прикладі Харківського та Луганського регіонів) 107

3.3. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в Україні 117

3.4. Визначення соціальних чинників, що впливають на медичну та фармацевтичну допомогу хворим на наркозалежність 124

3.5. Актуалізація принципів соціальності у вирішенні проблем замісної терапії хворих на наркозалежність 129

Висновки 138

РОДІЛ 4. Фармакоекономічні принципи організації медичної та фармацевтичної допомоги за умов сімейної медицини 141

4.1. Моделювання національної лікарської (фармацевтичної) політики, яка зорієнтована на ПМСД населенню за умов впровадження сімейної медицини 141

4.2. Дослідження показників споживання ліків українськими сім’ями 146

4.3. Фармакоекономічне обґрунтування стандартів фармакотерапії, що використовуються в практиці сімейних лікарів 158

4.4. Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів для симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій (ГРВІ) та грипу 164

Висновки 170

РOЗДІЛ 5. Методологія моделювання соціально-економічних показників доступності лікарських засобів та їх споживання сім’ями в регіонах України 173

5.1. Наукові підходи до кореляційно - регресивного моделювання показника сімейної доступності лікарських засобів 173

5.2. Обґрунтування регіональльної кластеризації показника сімейної доступності ліків 179

5.3. Регіональна кластеризація споживання ліків та аналіз соціальної справедливості у розподілі аптечних закладів між містом і селом в регіонах 191

5.4. Аналіз кластеризації захворюваності населення та пільг й дотацій на ліки 200

Висновки 206

РОЗДІЛ 6. Теоретичне обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби 209

6.1. Реімбурсація вартості лікарських засобів як соціально-економічна система та її значення в забезпеченні доступності лікарської допомоги населенню 209

6.2. Дослідження сучасних підходів щодо організації систем реімбурсації вартості лікарських засобів в міжнародній та вітчизняній практиці 214

6.3. Наукове узагальнення та формування основних критеріїв в сучасних системах реімбурсації в міжнародній практиці 225

6.4. Методологічне обґрунтування сучасних принципів національних систем ціноутворення та реімбурсації на лікарські засоби 233

Висновки 244

РОЗДІЛ 7. Концептуальні засади пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації лікарського забезпечення населення 247

7.1. Методологічні принципи функціонування систем фармацевтичного забезпечення населення та визначення її соціальної ефективності 247

7.2. Наукові підходи до моделювання розвитку соціальної політики в забезпеченні населення лікарськими засобами 255

7.3. Формування систем реімбурсації вартості лікарських засобів та фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування 265

7.4. Концепція пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення 277

7.5. Науково-практичні рекомендації щодо соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів 286

Висновки 295

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 299

ДОДАТКИ 304

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 342

Цена: 640 рублей.

Заказать доставку

Похожие диссертации:

187Организация системы внутреннего контроля на предприятии в среде компьютерной обработки данных
Кузнецова, Елена Владимировна

Введение 4

Глава 1. Анализ предметной области и системы внутреннего контроля организации при использовании компьютерной обработки данных 10

1.1. Теоретические основы организации си

456Туристско-краеведческая деятельность как фактор социализации старших подростков
Дворянинова, Елена Валентиновна

Введение.............................................................................................................3

Глава 1. Психолого-педагогические аспекты социализации старших подрост

621Организационно-экономические основы формирования рынка производственных услуг регионального АПК : На материалах Омской области
Степанова Татьяна Юрьевна

ВВЕДЕНИЕ

1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛУГ ВАПК 11

1.1. Рыыноок производственных услуг: экономическая сущность, специфи¬ка услуг

496Взаимное страхование по российскому праву
Бартош Владимир Михайлович

Введение * 3

Глава 1. Понятие взаимного страхования

§1. Возникновение и развитие взаимного страхования 12

§2. Черты взаимного страхования, отличающие его от коммерческого с

813Исследование информационно-математических моделей для анализа и прогноза доходной части бюджета субъекта федерации
Градусов Денис Александрович

ВВЕДЕНИЕ 5

1.Многофакторное моделирование как средство анализа и прогноза 12 бюджетных процессов в условиях развивающейся экономики

1.1 Предпосылки применения многофактор

582Откормочные и мясные качества овец куйбышевской породы и ее помесей с баранами северокавказская-тексель и ромни-марш
Медведев Максим Вячеславович

Введение * 4

Глава I. Обзор литературы 6

1.1. Промышленное скрещивание в овцеводстве 6

1.2 Промышленное скрещивание и гетерозис 26

1.З. Полиморфизм г

559Оптимизация структуры источников финансирования хозяйственной деятельности предприятия
Садчиков Алексей Вячеславович

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 12

1.1. Теоретические предпосылки и модели оптимиза

69Русский язык как предмет описания в отечественных грамматиках 20-х - 50-х гг. XIX в.
Соловьева Инна Владимировна

Введение 3

Глава I. Теоретические основы изучения истории грамматической мысли 14

1.1. История отечественной лингвистики в трудах российских ученых 14

1.1.1. Взгляды учены

628Организация делопроизводства в горрайорганах внутренних дел и основные направления его совершенствования
Петрова Екатерина Сергеевна

Введение : 3

Глава I. Организация делопроизводства в горрайорганах внутренних дел 13

1.1. Историко-правовые особенности развития делопроизводства полиции и милиции России 13

611Социальное партнерство как фактор повышения конкурентоспособности предприятий горно-металлургического комплекса
Медведев Александр Юрьевич

Введение 4

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО¬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 8

1.1 Основные этапы эволюции стратегического управления

Назад ко всем разделам РГБ