Поиск по сайту:

Фармацевтические науки

Назад ко всем разделам РГБ

id: 842. Докторская диссертация

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО – ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.

Автор: КОТВІЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Код специальности: 15.00.01 - Технология лекарств и организация фармацевтического дела

2008 год.

Содержание:

ЗМІСТ 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 6

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1. Аналіз форм та методів організації лікарського забезпечення населення 21

1.1. Досвід організації лікарського забезпечення в світі та в Україні 21

1.2. Теоретичні основи формування соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення 31

1.3. Медичне страхування як ефективна форма лікарського забезпечення населення 37

1.4. Організація лікарського забезпечення пільгових груп та категорій населення 46

1.5. Організація лікарського забезпечення населення за умов впровадження сімейної медицини 53

1.6. Наркоманія та обіг наркотичних лікарських засобів як соціально-економічна проблема суспільства та держави 62

1.6.1. Нормативно-правове регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в світовій практиці 71

Резюме 76

РОЗДІЛ 2. Обґрунтування напряму, загальної методики та методів дослідження 79

2.1. Обґрунтування напрямків та об’єктів досліджень 79

2.2. Загальна методика дисертаційних досліджень та методи вирішення завдань 83

РОЗДІЛ 3. Сучасні проблеми та методи регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні. Соціальні засади фармацевтичної допомоги хворим на наркозалежність 93

3.1. Гармонізація фармацевтичного законодавства щодо регулювання рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів із аптек 93

3.2. Експертна оцінка стану рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні (на прикладі Харківського та Луганського регіонів) 107

3.3. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в Україні 117

3.4. Визначення соціальних чинників, що впливають на медичну та фармацевтичну допомогу хворим на наркозалежність 124

3.5. Актуалізація принципів соціальності у вирішенні проблем замісної терапії хворих на наркозалежність 129

Висновки 138

РОДІЛ 4. Фармакоекономічні принципи організації медичної та фармацевтичної допомоги за умов сімейної медицини 141

4.1. Моделювання національної лікарської (фармацевтичної) політики, яка зорієнтована на ПМСД населенню за умов впровадження сімейної медицини 141

4.2. Дослідження показників споживання ліків українськими сім’ями 146

4.3. Фармакоекономічне обґрунтування стандартів фармакотерапії, що використовуються в практиці сімейних лікарів 158

4.4. Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів для симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій (ГРВІ) та грипу 164

Висновки 170

РOЗДІЛ 5. Методологія моделювання соціально-економічних показників доступності лікарських засобів та їх споживання сім’ями в регіонах України 173

5.1. Наукові підходи до кореляційно - регресивного моделювання показника сімейної доступності лікарських засобів 173

5.2. Обґрунтування регіональльної кластеризації показника сімейної доступності ліків 179

5.3. Регіональна кластеризація споживання ліків та аналіз соціальної справедливості у розподілі аптечних закладів між містом і селом в регіонах 191

5.4. Аналіз кластеризації захворюваності населення та пільг й дотацій на ліки 200

Висновки 206

РОЗДІЛ 6. Теоретичне обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби 209

6.1. Реімбурсація вартості лікарських засобів як соціально-економічна система та її значення в забезпеченні доступності лікарської допомоги населенню 209

6.2. Дослідження сучасних підходів щодо організації систем реімбурсації вартості лікарських засобів в міжнародній та вітчизняній практиці 214

6.3. Наукове узагальнення та формування основних критеріїв в сучасних системах реімбурсації в міжнародній практиці 225

6.4. Методологічне обґрунтування сучасних принципів національних систем ціноутворення та реімбурсації на лікарські засоби 233

Висновки 244

РОЗДІЛ 7. Концептуальні засади пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації лікарського забезпечення населення 247

7.1. Методологічні принципи функціонування систем фармацевтичного забезпечення населення та визначення її соціальної ефективності 247

7.2. Наукові підходи до моделювання розвитку соціальної політики в забезпеченні населення лікарськими засобами 255

7.3. Формування систем реімбурсації вартості лікарських засобів та фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування 265

7.4. Концепція пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення 277

7.5. Науково-практичні рекомендації щодо соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів 286

Висновки 295

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 299

ДОДАТКИ 304

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 342

Цена: 640 рублей.

Заказать доставку

Похожие диссертации:

329Традиции коллективизма чувашского народа как социокультурный феномен
Степанов, Алексей Георгиевич

Введение.........................................................................................3

Глава I. Традиции коллективизма как предмет философского исследования... 13 §1. Сущность т

370Разработка методики оценки качества услуг
Яковлева Елена Николаевна

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................4

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ.....................9

691Методы привлечения инвестиций в социальную сферу России
Эминова Аида Шахрудиновна

Введение 3

Глава 1. Теоретические основы привлечения инвестиций в социаль¬ ную сферу России 7

1.1. Социальная сфера и особенности ее инвестирования 7

1.2. Территориальные и

4Внутрифирменное финансовое планирование и контроль в корпоративных структурах ( На примере предприятий текстильной промышленности Ивановской области)
Цупко Елена Валерьевна

Введение „

Глава 1. Генезис внутрифирменного финансового планирования и контроля в России.

1.1. Экономическое содержание финансов предприятий и корпораций. 10

1.2. Внутриф

739Трудовые споры о прекращении трудового договора: теоретические и практические аспекты
Миронова Алевтина Николаевна
677Мониторинг эффективности и устойчивого развития АПК региона : по материалам сельскохозяйственных предприятий Иркутской области
Стукова Юлия Евгеньевна

Введение 3

1 Теоретические основы мониторинга эффективности и устойчивого развития социально производственных систем 12

1.1 Содержание понятия «мониторинг производственной системы»

203Формирование и развитие механизма мотивации эффективной деятельности промышленных предприятий
Жданов, Сергей Александрович

ВВЕДЕНИЕ.......................................................................3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА МОТИВАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.......................

530Реализация принципа культуросообразности в системе воспитания учащейся молодежи: на примере Республики Мордовия
Салимова Светлана Шамилевна

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. Теоретические основы проблемы реализации принципа культуросообразности в системе воспитания учащейся молодежи 14

1.1. Развитие принципа культуросообразности в

775Своеобразие поэтического Востока в литературе серебряного века : К. Бальмонт, Н. Гумилев, В. Хлебников
Концова Елена Владимировна

Введение 3

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Идеи и образы Востока как способ миропереживания поэта-символиста К.Д. Бальмонта.

§ 1. Личностное переживание как форма бытия поэ

114Формирование экологической культуры детей в учреждениях дополнительного образования
Сотникова Наталья Николаевна

ВВЕДЕНИЕ....................................................................................3

ГЛАВА I. Теоретические основы формирования экологической культуры детей в учреждениях

Назад ко всем разделам РГБ