Поиск по сайту:

Фармацевтические науки

Назад ко всем разделам РГБ

id: 842. Докторская диссертация

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО – ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.

Автор: КОТВІЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Код специальности: 15.00.01 - Технология лекарств и организация фармацевтического дела

2008 год.

Содержание:

ЗМІСТ 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 6

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1. Аналіз форм та методів організації лікарського забезпечення населення 21

1.1. Досвід організації лікарського забезпечення в світі та в Україні 21

1.2. Теоретичні основи формування соціальної політики у сфері лікарського забезпечення населення 31

1.3. Медичне страхування як ефективна форма лікарського забезпечення населення 37

1.4. Організація лікарського забезпечення пільгових груп та категорій населення 46

1.5. Організація лікарського забезпечення населення за умов впровадження сімейної медицини 53

1.6. Наркоманія та обіг наркотичних лікарських засобів як соціально-економічна проблема суспільства та держави 62

1.6.1. Нормативно-правове регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в світовій практиці 71

Резюме 76

РОЗДІЛ 2. Обґрунтування напряму, загальної методики та методів дослідження 79

2.1. Обґрунтування напрямків та об’єктів досліджень 79

2.2. Загальна методика дисертаційних досліджень та методи вирішення завдань 83

РОЗДІЛ 3. Сучасні проблеми та методи регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні. Соціальні засади фармацевтичної допомоги хворим на наркозалежність 93

3.1. Гармонізація фармацевтичного законодавства щодо регулювання рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів із аптек 93

3.2. Експертна оцінка стану рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні (на прикладі Харківського та Луганського регіонів) 107

3.3. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу наркотичних лікарських засобів в Україні 117

3.4. Визначення соціальних чинників, що впливають на медичну та фармацевтичну допомогу хворим на наркозалежність 124

3.5. Актуалізація принципів соціальності у вирішенні проблем замісної терапії хворих на наркозалежність 129

Висновки 138

РОДІЛ 4. Фармакоекономічні принципи організації медичної та фармацевтичної допомоги за умов сімейної медицини 141

4.1. Моделювання національної лікарської (фармацевтичної) політики, яка зорієнтована на ПМСД населенню за умов впровадження сімейної медицини 141

4.2. Дослідження показників споживання ліків українськими сім’ями 146

4.3. Фармакоекономічне обґрунтування стандартів фармакотерапії, що використовуються в практиці сімейних лікарів 158

4.4. Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів для симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій (ГРВІ) та грипу 164

Висновки 170

РOЗДІЛ 5. Методологія моделювання соціально-економічних показників доступності лікарських засобів та їх споживання сім’ями в регіонах України 173

5.1. Наукові підходи до кореляційно - регресивного моделювання показника сімейної доступності лікарських засобів 173

5.2. Обґрунтування регіональльної кластеризації показника сімейної доступності ліків 179

5.3. Регіональна кластеризація споживання ліків та аналіз соціальної справедливості у розподілі аптечних закладів між містом і селом в регіонах 191

5.4. Аналіз кластеризації захворюваності населення та пільг й дотацій на ліки 200

Висновки 206

РОЗДІЛ 6. Теоретичне обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби 209

6.1. Реімбурсація вартості лікарських засобів як соціально-економічна система та її значення в забезпеченні доступності лікарської допомоги населенню 209

6.2. Дослідження сучасних підходів щодо організації систем реімбурсації вартості лікарських засобів в міжнародній та вітчизняній практиці 214

6.3. Наукове узагальнення та формування основних критеріїв в сучасних системах реімбурсації в міжнародній практиці 225

6.4. Методологічне обґрунтування сучасних принципів національних систем ціноутворення та реімбурсації на лікарські засоби 233

Висновки 244

РОЗДІЛ 7. Концептуальні засади пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації лікарського забезпечення населення 247

7.1. Методологічні принципи функціонування систем фармацевтичного забезпечення населення та визначення її соціальної ефективності 247

7.2. Наукові підходи до моделювання розвитку соціальної політики в забезпеченні населення лікарськими засобами 255

7.3. Формування систем реімбурсації вартості лікарських засобів та фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування 265

7.4. Концепція пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення 277

7.5. Науково-практичні рекомендації щодо соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів 286

Висновки 295

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 299

ДОДАТКИ 304

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 342

Цена: 640 рублей.

Заказать доставку

Похожие диссертации:

874Процессуальная форма разрешения дел в арбитражном суде первой инстанции (Исковое производство)
Латкин Антон Александрович

Введение. 3

Глава 1. Особенности процессуальной формы разрешения дел в арбитражном суде первой инстанции 11

§1. Понятие арбитражной процессуальной формы 11

§2.Основные треб

510Методология формирования неосязаемых активов предприятий
Просвирина Ирина Игоревна

ВВЕДЕНИЕ 4

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ В ТЕОРИИ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 18

1.1. Категории финансов предприятий. Формирование активов в системе финансовых отнош

276Правовое регулирование усыновления детей - граждан Российской Федерации иностранными гражданами
Князева, Елена Юльевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ - ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

1.1* Понятие и значение усыновления в российском праве....

225Современные тенденции участия России в международном движении ссудного капитала
Долгополов, Дмитрий Сергеевич

Введение.......................................................................................................................3

Глава I. Импорт ссудного капитала как основной вид иностранн

430Культурно-детерминированные факторы в теории и практике перевода : На материале художественных англо-русских переводов
Багринцева, Наталья Валерьевна

ПРЕДИСЛОВИЕ 4

ВВЕДЕНИЕ, ВОПРОС КУЛЬТУРЫ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВЕДОВ 9

ГЛАВА I. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 17

1 1. Перевод как средство межкул

800Избирательные споры в Российской федерации: Конституционно-правовое исследование исследование
Казанцев Антон Олегович

Введение 3

Глава 1. Конституционно-правовая характеристика избирательных споров 15

§ 1. Избирательные споры: понятие и причины их возникновения 15

§2. Классификация избират

662Влияние свойств асфальтобетонного покрытия на срок службы горизонтальной разметки
Голубенко Владимир Владимирович

Введение 3

1 Состояние вопроса, цель и задачи исследований 6

1.1 Общие сведения о дорожной разметке, ее функции и влия¬ние на потребительские свойства автомобильной доро

522Трансформация налоговых систем в переходной экономике
Новокрещенова Светлана Сергеевна

ВВЕДЕНИЕ 2

ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ 9

1.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 9

1.2. СТРУКТУРА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМ

831Профессиональная подготовка специалистов в системе классического музыкального образования
Сизова Елена Равильевна
88Суд присяжных в России как комплексный правовой институт: теория, история, современность
Чесных Валерий Иванович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА И СИСТЕМЫ СУДОВ ПРИСЯЖНЫХ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 9

§1. Учреждение и развитие суда присяжных в России и зарубежны

Назад ко всем разделам РГБ