Поиск по сайту:

Медицинские науки

Назад ко всем разделам РГБ

id: 845. Автореферат

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТА ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ПОСТРАЖДАЛИХ З ДОМІНУЮЧИМИ УШКОДЖЕННЯМИ.

Автор: ЗАМЯТІН ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Код специальности: 14.01.03 - Хирургия

2005 год.

Содержание:

Актуальність теми. Питома вага політравми в загальній структурі травм мирного часу коливається від 5,5% до 35% (Гур'єв С.О., 2001 Русаков А.Б., 1996 Гур'єв С.О. та співавт., 2002 Москаленко В.Ф. та співавт., 2001). За даними ВООЗ, у всіх індустріально розвинених країнах світу трав-ми є основною причиною смертності та інвалідізації населення у віці 35-45 років, тобто в період найбільш активної трудової діяльності (Мазуренко О.В., Кузьмін В.Ю., 1998 Mulner T. et al., 1998 Pate J.W., 1997 Waanders R. et al., 1997). У світі щорічно в автокатастрофах гинуть понад 200 тисяч чоловік, переважно чоловіків (Кинос Н.А. 1995 Корж М.О. та співавт., 2002 Танькут В.О. та співавт., 2002). За локалізацією при політравмі черепно-мозкова травма спостерігається у 24,5-28,7%, ушкодження грудей – у 10,0-55,0%, живота – у 10,0-30,0%, тазу – у 8,0-26,0%, хребту – у 5,0-7,0%, кінцівок – у 42,0-87,0% постраждалих (Поліщук М Є. та співавт., 1995,1998 Бисенков Л.Н., Кочерга-ев О.В., 1998, 1999 Карев Д.В., 1998, 2000). В Україні за даними статистики внаслідок травм в 2003 році загинуло 39431 чоловік, а за даними судово-медичної експертизи зі 100 постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах гине 15-17 людей (Шалімов О.О. та спі-вавт., 2002). За даними сучасних авторів, політравма супроводжується грізними ускладненнями у 36,8-75,5% постраждалих, які приводять до синдрому полі-органної дисфункції в 15,5-29,0% випадків (Гур'єв С.О. та співавт., 1999 Зайцев В.Т. и соавт., 1998 Саенко В.Ф., 1997). Летальність при політравмі залишається високою, з рівнем 12,2-63,4% і не має тенденції до зниження (Ерюхин И.А., 1995 Рощін Г.Г. та співавт., 2002). У доступній нам літературі ми не виявили належного відображення ці-лої низки важливих аспектів політравми, оскільки роботи носять принципово описовий характер і лише частково розкривають особливості діагностичної і лікувальної тактики. Не висвітлені особливості хірургічного лікування ушко-джень при політравмі залежно від характеру, ступеня тяжкості, а також принципи надання екстреної медичної допомоги відповідно до сучасного розуміння концепції травматичної хвороби. Тому необхідні подальші дослідження клінічних особливостей і вибір діагностичних критеріїв, що дозволило б створити схеми лікувально-діагностичних заходів при політравмі.

Цена: 300 рублей.

Заказать доставку

Похожие диссертации:

844УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТА ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ПОСТРАЖДАЛИХ З ДОМІНУЮЧИМИ УШКОДЖЕННЯМИ ГРУДЕЙ І ЖИВОТА В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ
ЗАМЯТІН ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 7

ВВЕДЕНИЕ 8

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 19

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА ТБ И ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ У ПОСТРАДАВШИХ С ПОЛИТРАВМОЙ (обзо

609Значение адаптационных изменений сердечно-сосудистой системы плода при синдроме задержки развития и гестозе для выбора акушерской тактики
Орехова Валентина Константиновна

ВВЕДЕНИЕ 5

Глава!. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 12

1. 1. Особенности эмбриогенеза, адаптации сердечно-сосудистой системы плода в норме и в условиях патологического течения берем

820Особенности биологии, ценопопуляционные характеристики, тактики и стратегии выживания некоторых редких видов семейств Liliaceae и Iridaceae на Южном Урале
Муллабаева Эльвира Зубаировна

ВВЕДЕНИЕ 6

ГЛАВА 1. ОХРАНА И ИЗУЧЕННОСТЬ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 9

1.1 Охрана редких видов растений в Республике Башкортостан 9

1.2

59Формирование экологической культуры детей в учреждениях дополнительногообразования
Сотникова Наталья Николаевна

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. Теоретические основы формирования экологической культуры детей в учреждениях дополнительного образования

1.1. Современное состояние проблемы исследования и орга

422Топонимия и географическая номенклатура Приамурья
Чернораева, Татьяна Николаевна

Введение..................................................................................... 4

1. Общая характеристика работы......................................................

102Теоретические основы повышения надежности полимерных газораспределительных и сборных сетей
Якубовская Светлана Васильевна

ВВЕДЕНИЕ 7

1. Проблема надежности трубопроводов в нефтегазовой отрасли 12

1.1.

176Трансформация финансового поведения домашнего хозяйства
Чепрасов, Евгений Владимирович

Введение...........................................................................................................................3

Глава!. Семейное домашнее хозяйство как полифункциональн

565Антикризисное управление топливно-энергетическим комплексом в системе региональной экономики
Шебзухов Шамиль Галимович
13Институт несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных товаропроизводителей в российском праве.
Туркина Анна Александровна

Введение 3

Глава 1. История развития института несостоятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя. 15

1.1. Развитие положений о несостоятельности (банкротстве) юридических

574Правовое регулирование отношений по использованию товарного знака и иных средств индивидуализации в доменном имени
Ешич Анастасия Славолюбовна

Введение 3

Глава 1. Развитие правового регулирования отношений по использованию товарного знака и иных средств индивидуализации в доменном имени.

§1.1. История развития сети Инте

Назад ко всем разделам РГБ